023 วัวเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพต่ำ? 牛は効率悪い商品?

การเป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวนั้น ต้องใช้ต้นทุนและแรงเป็นระยะเวลานาน กำไรก็น้อย เพราะฉะนั้น คุณทานาคะจึงย้ำว่า “เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือรวมกลุ่มกัน และตั้งเป้าหมายร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น เรื่องการซื้อขายอาหารสัตว์ ทำแบบนี้จะสามารถผ่านความลำบากไปด้วยกันได้ นอกเหนือจากนั้นก็ให้วัวเป็นสิ่งที่หาเงินมาให้เรา”


牛農家は長期にわたって金と手間がかかる仕事。したがって収益も少ない。ゆえに、「餌を売買しあったり、共通の目的意識を持った農家で助け合うようなグループ活動が必要。そのことで厳しい状況を切り抜けることができる。あとは牛に稼いでもらいなさい」と田中さんは力説する。


บริการวิชาการทางด้านการเกษตร 農業指導

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการเกษตรสร้างสรรค์ที่ทำให้ชีวิตเรารอดได้
スリンの農家さんらと生き残りをかけた創造的な農業について語る。


ทัวร์เที่ยวฟาร์ม ファームツアー

ขอเชิญเที่ยวคุโรดะฟาร์ม ที่โคราช จะพาไปชมการบ่มเนื้อวัววากิวไทยด้วย
コラートの黒田ファームへお越しください。タイ和牛熟成肉の現場もお見せします。


ร้านอาหารญี่ปุ่น  日本食レストラン

ใช้วัตถุดิบที่ผลิตที่ฟาร์มออแกนิคของเราเอง ขอเชิญท่านใดที่อยากพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ทุกท่าน มารับประทานอาหารที่ร้าน
直営オーガニックファームの素材を使用しています。タイの農業を向上させたいと思う方、どうぞいらしてください。
สาขาโคราช コラート Tel.044-258-274
สาขาเอกมัย (กรุงเทพ) エカマイ(バンコク) Tel.02-381-2544
สาขาอยุธยา アユタヤ Tel.035-212-796
สาขา RCA (กรุงเทพ) RCA (バンコク) Tel.02-203-1551


สอบถามติดต่อได้ที่ お問い合わせ